บ้านทูเดย์ดอทคอม ซื้อขาย บ้านมือสอง คุณภาพ ราคาโดนใจ
  Hotline : 089-899-5537        Email: [email protected]

ขอสินเชื่อบ้านมือสอง มีขั้นตอนอะไรบ้าง และควรรู้อะไรบ้าง

content_2021-06-01-min

ถ้าเราได้ตกลงซื้อบ้านมือสอง ตามขั้นตอนซื้อบ้านมือสอง ถึงขั้นตอนการจะขอสินเชื่อ เพื่อกู้ซื้อบ้านสักหลัง เราควรทำความเข้าใจก่อนว่า ขอสินเชื่อบ้านมือสอง นั้น จะมีขอแตกต่างกับสินเชื่อใหม่อยู่หลายประการ เราควรศึกษาและทำความเข้าใจในข้อแตกต่าง หากเราขอสินเชื่อไม่เตรียมตัวและเตรียมเงินให้พร้อมรับมือ อาจจะทำให้ติดปัญหาได้ ดังน้้นถ้าต้องการที่จะขอสินเชื่อบ้านมือสองจึงต้องพิจารณาข้อควรรู้ต่อไปนี้ก่อนทำการตัดสินใจซื้อบ้าน แล้วการกู้บ้านมือสองจะราบรื่นไม่เกิดปัญหาภายหลัง

ขอสินเชื่อบ้านมือสอง

ต้องเตียมเงินดาวน์บ้าน

โดยทั่วไปแล้วการซื้อบ้านโครงการใหม่ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ จะมีการเปิดขายบ้านก่อนทำให้บริษัทที่ขาย สามารถตกลงทำสัญญาเพื่อผ่อนชำระเงินดาวน์จนกว้าบ้านหรือคอนโดที่จองไว้จะถูกสร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจจะสามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้นาน 6 เดือน ถึง 1 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสัญญาจองและระยะเวลาที่คาดว่าบ้านจะสร้างเสร็จ ส่วนการซื้อบ้านมือสองนั้น ส่วนใหญ่จะต้องเตรียมเงินดาวน์บ้านไว้ สำหรับการซื้อบ้านเพราะ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะไม่ปล่อยเงินกู้ให้เติมจำนวนตามราคาประเมิน จึงทำให้ผู้ซื้อจะต้องเตรียมเงินส่วนนี้เป็นเป็นดาวน์บ้านให้กับผู้ขาย ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อจึงต้องเตรียมเงินเพื่อดาวน์บ้านก่อนขอสินเชื่อบ้านมือสอง

ขั้นตอนการกู้จะมากกว่าและนานกว่า

การขอสินเชื่อบ้านนั้นมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่าการขอสินเชื่อบ้านใหม่ เพราะบ้านใหม่บริษัทจะมีเอกสารและดำเนินการต่างๆ รอผู้ซื้อพร้อมไว้อยู่แล้ว แต่การซื้อขายบ้านมือสองทางผู้ซื้อจะต้องดำเนินการเอง ตั้งแต่การเจรจาซื้อขายกับผู้ขาย เพื่อตกลงทำสัญญาซื้อขาย แล้วขอสำเนาโฉนดที่ดินจากผู้ขาย พร้อมสัญญาซื้อขาย ไปทำเรื่องขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จากนั้นสถาบันการเงินจะเข้าไปประเมินบ้านของผู้ขายก่อนพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ผู้ขอสินเชื่อ และถ้าบ้านติดจำนองกับสถาบันอื่นอยู่ ผู้ขายก็ต้องดำเนินเรื่องไถ่ถอนจำนองกับสถาบันนั้นก่อน ถึงสถาบันฝั่งผู้ขอสินเชื่อจะรับจำนองต่อได้

ได้วงเงินสินเชื่อบ้านไม่เต็มร้อย

เมื่อสถาบันประเมินบ้านและคุณสมบัติต่าง ๆของผู้ขอสินเชื่อแล้ว สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้บ้านมือสองให้เพียง 80-90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าเสื่อม ทำเลที่ตั้ง และนโยบายการรับจำนองของแต่ละสถาบันการเงิน ดังนั้นผู้ขอสินเชื่อจะต้องเตรียมเงินส่วนต่างนี้ ไว้สำหรับเงินดาวน์ให้กับผู้ขาย

ขอสินเชื่อบ้านมือสอง

ต้องตกลงสัญญาซื้อขาย ค่าธรรมเนียม ให้ดี

การซื้อบ้านมือสองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เราจำเป็นต้องมีการตกลงทำสัญญาให้ละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะจุดที่ต้องระวัง คือ การตกลงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ว่า ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง โดยจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆดังนี้
• ค่าธรรมเนียมการโอน 2% (แบ่งกันชำระฝ่ายละ 1% หรือตามแต่ตกลง)
• ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (ควรเป็นภาระของผู้ขาย)
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (ควรเป็นภาระของผู้ขาย)
• ค่าจดจำนอง 1% ของมูลค่าที่จำนอง (ควรเป็นภาระของผู้ซื้อ)

ขอสินเชื่อบ้าน

การทำเรื่องโอนย้ายทะเบียนบ้านและมิเตอร์น้ำ-ไฟ

ส่วนนี้ทางผู้ซื้อจะต้องดำเนินการ ทำเรื่องโอนทะเบียนบ้าน หรือจะต้อง ทำการโอนเปลี่ยนชื่อขอใช้ น้ำ- ได้ โดยจะติดต่อ มิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟ เอง ขั้นตอนการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์

อย่าลืมเตรียมเงินไว้ในการซ่อมแซมบ้าน

การซื้อบ้านมือสองส่วนใหญ่จะได้บ้านที่เป็นสภาพบ้านปัจจุบันที่ตกลงซื้อขายการไว้ และไม่มีการประกันหลังการขาย หากซื้อบ้านมาในสถาพที่ทรุดโทรม ผู้ซื้อก็จะต้องเตรียมงบประมาณสำหรับซ่อมแซมหรือตกแต่งใหม่เองด้วย

ทาสีบ้าน

คุ้มกว่าถ้าซื้อบ้านมือสองของธนาคาร

ธนาคารส่วนใหญ่มักจะมีทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ทรัพย์สินรอการขาย หรือ NPA (Non-Performing Assets) ซึ่งก็คือ บ้านหรือคอนโดที่ธนาคารยึดมาจากเจ้าของที่ผ่อนไม่ไหวแล้วต้องถูกทิ้งไว้เฉย ๆ เพื่อรอการขาย เมื่อผู้ขอสินเชื่อสนใจซื้อทรัพย์สินประเภทนี้ธนาคารก็มักจะอนุมัติวงเงินกู้เต็ม 100% หรือคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษให้ผู้ขอสินเชื่อตามแต่โปรโมชั่นของธนาคารที่ต้องการระบายทรัพย์สินเหล่านี้ออกไป

สุดท้ายนี้ แม้การ ขอสินเชื่อบ้านมือสอง จะดูเสียเปรียบและเสียเวลา แต่หากได้บ้านมือสองราคาถูกสภาพดีในทำเลโดนใจแล้ว นั่นก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่บ้านมือหนึ่งก็ไม่อาจให้ได้ และถ้ายังไม่แน่ใจว่าควรกู้บ้านแบบไหน ผู้ที่สนใจซื้อบ้านก็สามารถค้นหาบ้านจากประกาศขายบ้านไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจดูก่อน เพราะบ้านที่ชอบในราคาที่ใช่อาจกำลังวางขายเป็นบ้านมือสองอยู่ในนี้แล้วก็เป็นได้

ติดต่อลงโฆษณา

9:00-18:00 จันทร์ - เสาร์

บ้านทูเดย์ออนไลน์มีเดีย
Baan2dayOnlineMedia

พื้นที่ทำเลฮิต

กรุงเทพ   ลาดพร้าว   บางแค   จัตุจักร   ดอนเมือง   บางเขน   นนทบุรี   บางใหญ่   บางบัวทอง   ปากเกร็ด   ปทุมธานี   สมุทรปราการ   เชียงใหม่   ภูเก็ต